För företag

tullingegym.se hjälper dig att öka prestationslusten på din arbetsplats genom att bevara och utveckla hälsan. Vårt fokus ligger på livsstil och stress.

* Vi testar den fysiska arbetsförmågan, dvs vi mäter syreupptagningsförmåga, testar rörlighet, balans och styrka
* Vi inspirerar till fortsatt utveckling av livsstil och hälsa
* Vi formulerar nya hälsosamma mål
* Vi ger återkoppling och feedback
* Vi arbetar under sekretess

I projekten jobbar vi enskilt med varje individ. Tillsammans med den personen sätter vi upp mål som sedan följs upp med jämna mellanrum.

Vi sammanställer även en företagsanalys där vi ser hur hela företaget/avdelningen ”mår? Utifrån den analysen lämnar vi åtgärdsförslag och erbjuder olika genomförandeprogram. Kontakta oss gärna för mer information.

knapp
terapuet
Tel.08-778 13 00 E-post. info@tullingegym.se
Never fear a scam again and chanel replica sale never spend hours worrying as you wonder if the site you chanel replica sale just purchased from is legitimate. optimistically purchase from BBB chanel replica sale licensed companies that warrant your satisfaction. Very few people know of legitimate wholesalers because they are kept well-guarded chanel replica sale from the general public. Locating them is troublesome, chanel replica sale but due to the recent impression of designer wholesale clubs, this is changing.